Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ EDU.DEVSTYLE.PL

§ 1
DEFINICJE

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje si─Ö nast─Öpuj─ůce definicje:
  1. regulamin - niniejszy dokument stanowi─ůcy wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 kc;
  2. platforma edukacyjna - serwis internetowy dost─Öpny w sieci web pod adresem https://edu.devstyle.pl b─Öd─ůcy us┼éug─ů w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů;
  3. us┼éugodawca – DEVSTYLE spó┼éka z ograniczona odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Bia┼éymstoku (15-215) przy ul. Konopnickiej 14/8, NIP: 5423453088 (dawniej Maciej Aniserowicz prowadz─ůcy jednoosobow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, NIP 5422824401), adres e-mail [email protected];
  4. sklep – serwis internetowy umo┼╝liwiaj─ůcy nabywanie od us┼éugodawcy towarów i us┼éug, dost─Öpny w sieci web pod adresem https://sklep.devstyle.pl i https://devstyle.salescrm.pl;
  5. klient - to osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, która naby┼éa w sklepie us┼éug─Ö, do której dost─Öp jest mo┼╝liwy poprzez platform─Ö edukacyjn─ů; w przypadku gdy klient korzysta z platformy edukacyjnej, jest równocze┼Ťnie u┼╝ytkownikiem;
  6. u┼╝ytkownik - osoba fizyczna, której zostanie przyznany dost─Öp do platformy edukacyjnej, wskazana przez klienta, który kupi┼é us┼éug─Ö; u┼╝ytkownik nie musi by─ç klientem;
  7. umowa – stosunek prawny, który powstaje pomi─Ödzy us┼éugodawc─ů a us┼éugobiorc─ů w skutek akceptacji regulaminu przez u┼╝ytkownika, b─Öd─ůcy w istocie umow─ů o ┼Ťwiadczenie us┼éugi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, polegaj─ůc─ů na mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z konta u┼╝ytkownika;
  8. konto u┼╝ytkownika – zbiór zasobów i uprawnie┼ä przys┼éuguj─ůcych u┼╝ytkownikowi w ramach platformy edukacyjnej wy┼é─ůcznie w trakcie trwania umowy;
  9. us┼éuga warunkowa - us┼éuga oparta na dost─Öpie warunkowym w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů opartych lub polegaj─ůcych na dost─Öpie warunkowym, b─Öd─ůca jednocze┼Ťnie us┼éug─ů w rozumieniu ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů polegaj─ůca na mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania w ramach platformy edukacyjnej z dost─Öpu za pomoc─ů konta u┼╝ytkownika do tre┼Ťci cyfrowych stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç us┼éugodawcy, na któr─ů sk┼éada si─Ö szereg funkcjonalno┼Ťci wskazanych w § 3 ust. 1 regulaminu, mo┼╝liwa do nabycia za po┼Ťrednictwem sklepu.
 2. We wszelkich sprawach zwi─ůzanych z platform─ů edukacyjn─ů klient mo┼╝e kontaktowa─ç si─Ö z us┼éugodawc─ů osobi┼Ťcie, za po┼Ťrednictwem wiadomo┼Ťci e-mail wys┼éanej na adres [email protected].

§ 2
PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY

 1. Us┼éugodawca w ramach prowadzonej przez siebie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej umo┼╝liwia dost─Öp do konta u┼╝ytkownika za pomoc─ů publicznej sieci telekomunikacyjnej, oferuj─ůc mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z niego u┼╝ytkownikom na warunkach okre┼Ťlonych w regulaminie, wy┼é─ůcznie po jego akceptacji co skutkuje zawarciem umowy.
 2. Dost─Öp do konta u┼╝ytkownika odbywa si─Ö na ┼╝─ůdanie u┼╝ytkownika z dowolnego pa┼ästwa ┼Ťwiata.
 3. Skorzystanie z konta u┼╝ytkownika jest mo┼╝liwe wy┼é─ůcznie przez u┼╝ytkownika, który:
  1. jako klient naby┼é w sklepie us┼éug─Ö dost─Öpu do tre┼Ťci cyfrowych stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç us┼éugodawcy i podczas tego procesu zaakceptowa┼é regulamin platformy edukacyjnej;
  2. został wskazany przez klienta jako użytkownik, zostało dla niego utworzone konto użytkownika i zaakceptował regulamin platformy edukacyjnej.
 4. Utworzenie konta u┼╝ytkownika na platformie edukacyjnej nast─Öpuje:
  1. automatycznie, z chwil─ů nabycia us┼éugi w sklepie;
  2. po przekazaniu przez klienta danych niezb─Ödnych do utworzenia konta u┼╝ytkownika odpowiadaj─ůcych ilo┼Ťci zakupionych us┼éug dost─Öpu warunkowego – tj. imienia, nazwiska i adresu e-mail u┼╝ytkownika.
 5. Dor─Öczenie tre┼Ťci regulaminu nast─Öpuje:
  1. w przypadku zawierania umowy pomi─Ödzy us┼éugodawc─ů a klientem - w chwili zawarcia umowy, za pomoc─ů wiadomo┼Ťci wys┼éanej na adres e-mail wskazany przez klienta;
  2. w przypadku zawierania umowy pomi─Ödzy us┼éugodawc─ů a u┼╝ytkownikiem - w chwili utworzenia konta u┼╝ytkownika, za pomoc─ů wiadomo┼Ťci wys┼éanej na adres e-mail przypisany do tworzonego konta u┼╝ytkownika, wraz z informacj─ů o utworzeniu konta.
 6. Akceptacja regulaminu platformy edukacyjnej skutkuje zawarciem umowy:
  1. pomi─Ödzy us┼éugodawc─ů a klientem w chwili zakupu us┼éugi warunkowej w sklepie;
  2. pomi─Ödzy us┼éugodawc─ů a u┼╝ytkownikiem w chwili pierwszego uwierzytelnienia si─Ö na koncie u┼╝ytkownika – zalogowanie si─Ö na konto oznacza akceptacj─Ö regulaminu.
 7. Klientowi przys┼éuguje prawo do niezaakceptowania regulaminu platformy edukacyjnej. W takim przypadku jest on zobowi─ůzany powiadomi─ç us┼éugodawc─Ö o tym w drodze wiadomo┼Ťci e-mail wys┼éanej na adres [email protected].
 8. Klientowi przys┼éuguje prawo do przekazania przypisanego do niego dost─Öpu do us┼éugi warunkowej dost─Öpnej na platformie edukacyjnej na rzecz innego wskazanego przez niego u┼╝ytkownika. Aby skorzysta─ç z tego prawa, klient jest zobowi─ůzany napisa─ç wiadomo┼Ť─ç e-mail na adres [email protected], pos┼éuguj─ůc si─Ö adresem e-mail przypisanym do konta na platformie edukacyjnej i wskaza─ç osob─Ö, na rzecz której ma nast─ůpi─ç przeniesienie us┼éugi. Prawo do przekazania dost─Öpu do us┼éugi warunkowej innemu u┼╝ytkownikowi przez klienta jest mo┼╝liwe do zrealizowania w ci─ůgu 14 kolejnych dni od dnia zakupu us┼éugi. Prawo to przys┼éuguje wy┼é─ůcznie u┼╝ytkownikowi, który jednocze┼Ťnie jest klientem.
 9. Umowa jest realizowana nieodpłatnie, na czas nieoznaczony.
 10. Porozumiewanie si─Ö ze sprzedawc─ů w zwi─ůzku z zawart─ů umow─ů jest mo┼╝liwe w drodze korespondencji e-mail, korespondencji pocztowej lub kontaktu osobistego.

§ 3
FUNKCJONOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO PLATFORMY EDUKACYJNEJ

 1. Platforma edukacyjna jest serwisem typu Software as a Service. Sposób jej dzia┼éania nie wymaga specjalnej konfiguracji na urz─ůdzeniu u┼╝ytkownika.
 2. Platforma edukacyjna stanowi zestaw funkcjonalno┼Ťci tworz─ůcych odr─Öbn─ů przestrze┼ä robocz─ů dla ka┼╝dego u┼╝ytkownika, która umo┼╝liwia korzystanie z zakupionych w sklepie us┼éug warunkowych.
 3. Dost─Öp do platformy edukacyjnej jest mo┼╝liwy wy┼é─ůcznie za pomoc─ů konta u┼╝ytkownika.
 4. Ka┼╝de konto u┼╝ytkownika posiada unikalny identyfikator odpowiadaj─ůcy adresowi e-mail wykorzystanemu przez u┼╝ytkownika. Do ka┼╝dego konta u┼╝ytkownika przypisane jest has┼éo b─Öd─ůce unikalnym ci─ůgiem znaków alfanumerycznych. Identyfikator i has┼éo s─ů wykorzystywane w celu uwierzytelnienia u┼╝ytkownika i umo┼╝liwienia mu dost─Öpu do konta u┼╝ytkownika platformy edukacyjnej.
 5. Us┼éugodawca nigdy nie prosi u┼╝ytkowników platformy edukacyjnej o udost─Öpnienie w jakikolwiek sposób has┼éa konta u┼╝ytkownika. Has┼éo winno by─ç unikalne i wykorzystywane wy┼é─ůcznie w celu uwierzytelniania si─Ö na platformie edukacyjnej.
 6. Us┼éugodawca mo┼╝e – ze wzgl─Ödów bezpiecze┼ästwa – wymusi─ç na u┼╝ytkowniku zmian─Ö has┼éa dost─Öpu do platformy edukacyjnej. O konieczno┼Ťci zmiany has┼éa u┼╝ytkownik poinformowany zostanie za po┼Ťrednictwem poczty e-mail.
 7. Platforma edukacyjna zosta┼éa zbudowana z za┼éo┼╝eniem, i┼╝ ka┼╝da osoba fizyczna posiada w┼éasne, indywidualne konto u┼╝ytkownika, za po┼Ťrednictwem którego uzyskuje dost─Öp do okre┼Ťlonych us┼éug warunkowych zakupionych w sklepie. Platforma edukacyjna nie jest przeznaczona do wykorzystywania jednego konta u┼╝ytkownika przez wi─Öcej ni┼╝ jedn─ů osob─Ö fizyczn─ů.
 8. Korzystanie z jednego konta u┼╝ytkownika platformy edukacyjnej przez wi─Öcej ni┼╝ jedn─ů osob─Ö lub podmiot stanowi podstaw─Ö do stosownej rekalkulacji op┼éat pobieranych przez us┼éugodawc─Ö od klienta lub u┼╝ytkownika - zgodnie z warunkami sprzeda┼╝y szkolenia w sklepie.
 9. Platforma edukacyjna udost─Öpnia u┼╝ytkownikowi mo┼╝liwo┼Ť─ç wykorzystywania nast─Öpuj─ůcych funkcjonalno┼Ťci:
  1. korzystania z wykupionej w sklepie us┼éugi warunkowej umo┼╝liwiaj─ůcej dost─Öp do tre┼Ťci cyfrowej;
  2. zmiana danych personalnych oraz hasła.
 10. Us┼éugobiorca mo┼╝e spotka─ç si─Ö z szeregiem zagro┼╝e┼ä zwi─ůzanych z korzystaniem z platformy edukacyjnej. Nale┼╝y do nich zaliczy─ç w szczególno┼Ťci mo┼╝liwe do wyst─ůpienia próby stosowania ataków typu phishing, Man-in-the-Middle czy cho─çby session hijacking. Us┼éugodawca nie przesy┼éa za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej has┼éa dost─Öpu do konta u┼╝ytkownika platformy edukacyjnej oraz nie prosi za pomoc─ů jakiegokolwiek kana┼éu o udost─Öpnienie mu tych danych.

§ 4
WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZB─śDNE DO WSPÓ┼üPRACY Z SERWISEM

 1. Aby móc bez zak┼éóce┼ä korzysta─ç z platformy edukacyjnej i dost─Öpnych na niej us┼éug warunkowych, u┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest korzysta─ç z ko┼äcowego urz─ůdzenia telekomunikacyjnego spe┼éniaj─ůcego nast─Öpuj─ůce warunki techniczne:
  1. Mozilla Firefox – wersja 70;
  2. Google Chrome – wersja 78;
  1. zainstalowana przynajmniej jedna z przegl─ůdarek internetowych w nast─Öpuj─ůcej wersji:
  2. zainstalowana aplikacja umo┼╝liwiaj─ůca odczytywanie plików w standardzie PDF – wersji co najmniej 1.4 – Adobe Acrobat Reader DC wersja 11;
  3. mo┼╝liwo┼Ť─ç pod┼é─ůczenia urz─ůdzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomoc─ů ┼é─ůcza o przepustowo┼Ťci wynosz─ůcej co najmniej 20 mbps;
  4. mo┼╝liwo┼Ť─ç odtwarzania d┼║wi─Öku na urz─ůdzeniu;
  5. procesor zbudowany z co najmniej dwóch rdzeni o zegarze nie mniejszym ni┼╝ 2 GHz;
  6. pami─Ö─ç operacyjna RAM wynosz─ůca co najmniej 4 GB;
  7. wy┼Ťwietlacz o rozdzielczo┼Ťci nie ni┼╝szej ni┼╝ 1024 na 768 pikseli oraz przek─ůtnej nie mniejszej ni┼╝ 7 cali.
 2. U┼╝ytkownik mo┼╝e próbowa─ç korzysta─ç z platformy edukacyjnej za pomoc─ů urz─ůdze┼ä niespe┼éniaj─ůcych wy┼╝ej wymienionych standardów, lecz us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za mo┼╝liwe problemy, zak┼éócenia lub inne niedogodno┼Ťci.
 3. Us┼éugodawca nie wdro┼╝y┼é dodatkowych technicznych ┼Ťrodków ochrony tre┼Ťci cyfrowych.

§ 5
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

 1. Us┼éugodawca zapewnia u┼╝ytkownikowi dzia┼éanie platformy edukacyjnej w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy dost─Öp osób nieuprawnionych do tre┼Ťci przekazu sk┼éadaj─ůcego si─Ö na t─Ö us┼éug─Ö, w szczególno┼Ťci przy wykorzystaniu certyfikatu SSL oraz innych ┼Ťrodków organizacyjnych i technicznych, które gwarantuj─ů nale┼╝yty poziom bezpiecze┼ästwa.
 2. U┼╝ytkownik uprawniony jest do korzystania z zasobów platformy edukacyjnej w sposób zgodny z obowi─ůzuj─ůcym prawem, w szczególno┼Ťci z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Zakazane jest wprowadzanie do platformy edukacyjnej przez u┼╝ytkownika tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.
 4. U┼╝ytkownik ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za szkody powsta┼ée w wyniku korzystania z platformy edukacyjnej w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

§ 6
DANE OSOBOWE

 1. Us┼éugodawca gwarantuje ochron─Ö wszelkich zebranych danych osobowych. Dane osobowe u┼╝ytkownika s─ů przetwarzane przez us┼éugodawc─Ö wy┼é─ůcznie w celach zwi─ůzanych z dzia┼éaniem platformy edukacyjnej. Us┼éugodawca daje mo┼╝liwo┼Ť─ç zapoznania si─Ö z tre┼Ťci─ů obowi─ůzku informacyjnego udost─Öpniaj─ůc go klientowi w chwili zawarcia umowy, a u┼╝ytkownikowi w chwili utworzenia jego konta u┼╝ytkownika, w drodze wiadomo┼Ťci e-mail, o której mowa w § 2 ust. 5. Dodatkowo, tre┼Ť─ç obowi─ůzku informacyjnego jest dost─Öpna pod adresem https://edu.devstyle.pl/pages/polityka-prywatnosci i https://devstyle.pl/rodo/.
 2. Klient udost─Öpniaj─ůc us┼éugodawcy dane osobowe u┼╝ytkowników o┼Ťwiadcza, ┼╝e posiada uprawnienia i podstaw─Ö prawn─ů do przetwarzania za pomoc─ů platformy edukacyjnej ujawnianych przez siebie danych w sposób zgodny z prawem, w szczególno┼Ťci z wy┼é─ůczeniem naruszenia praw osób trzecich.
 3. Informacja na temat post─Öpów u┼╝ytkownika w realizowaniu materia┼éu sk┼éadaj─ůcego si─Ö na szkolenie mo┼╝e by─ç udost─Öpniana przez us┼éugodawc─Ö podmiotowi trzeciemu, od którego u┼╝ytkownik uzyska┼é uprawnienie do przypisania mu us┼éugi warunkowej. Udost─Öpnianie takie odbywa si─Ö tylko w przypadku istnienia umowy pomi─Ödzy us┼éugodawc─ů a podmiotem trzecim przewiduj─ůcej taki obowi─ůzek us┼éugodawcy.

§ 7
ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć US┼üUGODAWCY

 1. Us┼éugodawca nie ponosi ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci wzgl─Ödem klienta i u┼╝ytkownika za jakiekolwiek skutki udost─Öpnienia przez u┼╝ytkownika loginu lub has┼éa do platformy edukacyjnej jakiejkolwiek innej osobie. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci w szczególno┼Ťci w sytuacji, w której do udost─Öpnienia identyfikatora lub has┼éa u┼╝ytkownika dojdzie na skutek dzia┼éania z┼éo┼Ťliwego oprogramowania na ko┼äcowym urz─ůdzeniu telekomunikacyjnym u┼╝ytkownika platformy edukacyjnej.
 2. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za jakiekolwiek decyzje klienta lub u┼╝ytkownika, skutki tych decyzji ani za szkody spowodowane dzia┼éaniem klienta lub u┼╝ytkownika, jego pracowników lub doradców podejmowane na podstawie tre┼Ťci zamieszczonych na platformie edukacyjnej. Wy┼é─ůczenie to nie rozszerza w ┼╝adnej mierze dozwolonego zakresu korzystania z platformy.
 3. Tre┼Ťci udost─Öpnione u┼╝ytkownikowi w ramach platformy edukacyjnej nie mog─ů by─ç traktowane jako informacje stanowi─ůce jak─ůkolwiek form─Ö doradztwa.
 4. Odpowiedzialno┼Ť─ç us┼éugodawcy z tytu┼éu dzia┼éania platformy edukacyjnej jest ograniczona do strat poniesionych przez klienta lub u┼╝ytkownika wynikaj─ůcych z b┼é─Ödnego dzia┼éania platformy edukacyjnej b─ůd┼║ niewywi─ůzania si─Ö z umowy w inny, zawiniony przez us┼éugodawc─Ö sposób, a jej wysoko┼Ť─ç jest ograniczona do wysoko┼Ťci wynagrodzenia uiszczonego za t─Ö us┼éug─Ö warunkow─ů, której dzia┼éanie by┼éo b┼é─Ödne lub nieprawid┼éowe. Odpowiedzialno┼Ť─ç us┼éugodawcy nie obejmuje utraconych korzy┼Ťci klienta lub u┼╝ytkownika.

§ 8
POST─śPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. U┼╝ytkownikowi przys┼éuguje prawo zg┼éaszania reklamacji dotycz─ůcych funkcjonowania platformy edukacyjnej, sposobu wykonania umowy, ┼Ťwiadczenia us┼éugi oraz us┼éug warunkowych za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç na [email protected].
 2. U┼╝ytkownik b─Öd─ůcy konsumentem ma prawo zg┼éasza─ç reklamacje w terminie 2 lat od chwili wyst─ůpienia zdarzenia, które ma by─ç przedmiotem reklamacji. U┼╝ytkownik nieb─Öd─ůcy konsumentem lub przedsi─Öbiorca o statusie zbli┼╝onym do konsumenta ma prawo zg┼éasza─ç reklamacje w terminie 7 dni od chwili wyst─ůpienia zdarzenia, które ma by─ç przedmiotem reklamacji.
 3. Zg┼éoszenie reklamacji powinno zawiera─ç oznaczenie u┼╝ytkownika platformy edukacyjnej (imi─Ö i nazwisko) albo klienta (imi─Ö i nazwisko lub nazwa podmiotu b─Öd─ůcego osob─ů prawn─ů), adres korespondencyjny albo adres siedziby, adres poczty elektronicznej. Zg┼éoszenie powinno tak┼╝e w sposób zrozumia┼éy i zwi─Öz┼éy opisywa─ç przyczyn─Ö reklamacji oraz by─ç wys┼éane z adresu e-mail przypisanego do konta u┼╝ytkownika platformy edukacyjnej albo adresu e-mail, którym pos┼éugiwa┼é si─Ö klient w chwili zakupu dost─Öpu do us┼éugi warunkowej b─Öd─ůcej przedmiotem reklamacji.
 4. Us┼éugodawca mo┼╝e wezwa─ç wnosz─ůcego reklamacj─Ö do jej uzupe┼énienia, je┼Ťli przes┼éane mu zg┼éoszenie oka┼╝e si─Ö niewystarczaj─ůce i us┼éugodawca nie b─Ödzie w stanie odnie┼Ť─ç si─Ö do wnoszonej reklamacji. Wnosz─ůcy reklamacj─Ö w takim przypadku uzupe┼éni j─ů w terminie 30 kolejnych dni licz─ůc od dnia, w którym zostanie wezwany do takiego uzupe┼énienia, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania przez us┼éugodawc─Ö. Brak uzupe┼énienia reklamacji b─Ödzie równoznaczny ze zrzeczeniem si─Ö przez zg┼éaszaj─ůcego reklamacj─Ö wszelkich roszcze┼ä wzgl─Ödem us┼éugodawcy a zwi─ůzanych z nieprawid┼éowo zg┼éoszon─ů reklamacj─ů.
 5. Prawid┼éowo zg┼éoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez us┼éugodawc─Ö w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub uzupe┼énienia (je┼Ťli by┼éo ono konieczne).
 6. Informacja o uwzgl─Ödnieniu b─ůd┼║ nieuwzgl─Ödnieniu reklamacji zostanie dostarczona do wnosz─ůcego reklamacj─Ö za po┼Ťrednictwem wiadomo┼Ťci wys┼éanej na adres poczty elektronicznej przypisany do konta u┼╝ytkownika.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jakiekolwiek informacje zamieszczane na platformie edukacyjnej nie mog─ů by─ç traktowane jako informacje stanowi─ůce jak─ůkolwiek form─Ö doradztwa. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za jakiekolwiek decyzje podj─Öte przez klienta lub u┼╝ytkownika na podstawie informacji dost─Öpnych za pomoc─ů konta u┼╝ytkownika, w tym na podstawie tre┼Ťci poszczególnych us┼éug warunkowych – równie┼╝ tych dotycz─ůcych wymogów prawnych.
 2. Wszelkie spory wynik┼ée na podstawie regulaminu, zwi─ůzane z jak─ůkolwiek kwesti─ů poruszan─ů przez regulamin b─ůd┼║ wynikaj─ůc─ů ze stosunku umownego pomi─Ödzy us┼éugodawc─ů i u┼╝ytkownikiem nieb─Öd─ůcym konsumentem lub przedsi─Öbiorc─ů o statusie zbli┼╝onym do konsumenta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, b─Öd─ů rozstrzygane przez s─ůdy powszechne w┼éa┼Ťciwe miejscowo dla siedziby us┼éugodawcy.
 3. Korzystanie z us┼éugi warunkowej ma charakter akcesoryjny w stosunku do umowy, na podstawie której nast─ůpi┼éa jej nabycie oraz do niniejszej umowy. W przypadku rozwi─ůzania lub odst─ůpienia od umowy nabycia dost─Öpu warunkowego us┼éugodawca nie jest zobligowany do ┼Ťwiadczenia us┼éugi dost─Öpu do platformy edukacyjnej i mo┼╝e rozwi─ůza─ç umow─Ö, sk┼éadaj─ůc odpowiednie o┼Ťwiadczenie woli w drodze wiadomo┼Ťci e-mail wys┼éanej na adres przypisany do konta u┼╝ytkownika, bez konieczno┼Ťci zachowania jakiegokolwiek terminu wypowiedzenia.
 4. W przypadku naruszania postanowie┼ä regulaminu us┼éugodawca jest uprawniony wezwa─ç za pomoc─ů wiadomo┼Ťci e-mail wys┼éanej na adres przypisany do konta u┼╝ytkownika do zaprzestania naruszania, wskazuj─ůc 7-dniowy termin na jego zaprzestanie. W przypadku bezskutecznego up┼éywu tego terminu, us┼éugodawca jest uprawniony do zaprzestania ┼Ťwiadczenia us┼éugi dost─Öpu do platformy edukacyjnej.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powy┼╝ej u┼╝ytkownikowi nieb─Öd─ůcemu konsumentem lub przedsi─Öbiorcom o statusie zbli┼╝onym do konsumenta, nie przys┼éuguje wzgl─Ödem us┼éugodawcy jakiekolwiek roszczenie o charakterze odszkodowawczym.
 6. Umowa nie mo┼╝e by─ç przedmiotem cesji ani te┼╝ nie mo┼╝e zosta─ç zbyta na rzecz jakiejkolwiek innej osoby przez u┼╝ytkownika.
 7. Regulamin obowi─ůzuje:
  1. od 22 stycznia 2021 r. wszystkich nowych u┼╝ytkowników platformy edukacyjnej;
  2. od 22 lutego 2021 r. wszystkich dotychczasowych u┼╝ytkowników platformy edukacyjnej.
 8. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo zmiany tre┼Ťci regulaminu. W takim przypadku poinformuje u┼╝ytkownika za po┼Ťrednictwem wiadomo┼Ťci wys┼éanej na adres poczty elektronicznej o nowym brzmieniu regulaminu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Termin 30 dni na zmian─Ö regulaminu nie obowi─ůzuje w przypadkach, w których zmiana regulaminu jest wymuszona przez zmian─Ö prawa i czas wej┼Ťcia w ┼╝ycie przepisów j─ů wymuszaj─ůcych nie daje mo┼╝liwo┼Ťci uzyskania takiego wyprzedzenia. U┼╝ytkownikowi przys┼éuguje prawo do niezaakceptowania regulaminu w nowym brzmieniu – w tym wypadku powinien zg┼éosi─ç sprzeciw w drodze wiadomo┼Ťci e-mail wys┼éanej do us┼éugodawcy. Wniesienie sprzeciwu b─Ödzie skutkowa┼éo rozwi─ůzaniem umowy z dniem rozpocz─Öcia stosowania nowego regulaminu.
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.